مقاله تحلیل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی از صفحه ۹ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل فازی رابطه اعتماد اجتماعی با توسعه انسانی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرمایه انسانی
مقاله اعتماد اجتماعی
مقاله شرط لازم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: عصاری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی وحید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر درصدد مطالعه اثر اعتماد اجتماعی بر سرمایه انسانی است، به طوری که اعتماد اجتماعی شرط لازم برای سرمایه انسانی لحاظ شده است. واحد تحلیل این پژوهش، کشور بوده و تمام کشورهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.
روش مورد استفاده فازی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری به ویژه نرم افزارهای Fs/QCA، SPSS و Excel استفاده شده است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه فازی بین مجموعه ای و همچنین وارسی شروط لازم سرمایه انسانی – با استفاده شاخص سازگاری بین اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی – نشان داد در ۶۸ درصد از کشورها، اعتماد اجتماعی شرط لازم برای توسعه انسانی است؛ شاخص پوشش نیز حاکی از پوشش ۶۳ درصد فضای سرمایه انسانی توسط اعتماد اجتماعی می باشد؛ ضمنا مشخص شد درجه عضویت در مجموعه اعتماد اجتماعی با درجه عضویت در مجموعه سرمایه انسانی رابطه دارد؛ به طوری که هر چه درجه عضویت کشورها در مجموعه اعتماد اجتماعی بالا بیشتر باشد، درجه عضویت در مجموعه کشورهای با سرمایه انسانی بالا نیز بیشتر خواهد بود.