مقاله تحلیل عوامل موثر بر بیمه نمودن مساکن شهر زنجان در برابر زلزله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۹۹ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل عوامل موثر بر بیمه نمودن مساکن شهر زنجان در برابر زلزله
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیمه
مقاله زلزله
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مسائل مهم ناشی از حوادث طبیعی مانند زلزله، جبران خسارت های ناشی از این سوانح است. در میان روش های مختلف جبران خسارت، پوشش بیمه ای راهبردی معقول به حساب می آید. بیمه زلزله، علاوه بر جبران خسارت های ناشی از زمین لرزه، عاملی موثر در جهت ساخت و ساز صحیح و ایمن است. هدف از مطالعه حاضر، تحلیل عوامل موثر در عدم بیمه نمودن مساکن مسکونی شهر زنجان می باشد. تحقیق حاضر از نظر نوع کاربردی، از نظر درجه نظارت، میدانی و از نظر روش به صورت توصیفی – تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه و مصاحبه) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت آمار توصیفی (میانگین، آمار استنباطی، آزمونt دو نمونه ای، آزمون یومن واتی) صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد بیشترین عامل تاثیر گذار در بیمه نمودن مساکن مسکونی شهر زنجان، عامل اقتصادی و درآمد و کمترین عامل تاثیرگذار مساحت مسکن می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد از دیدگاه پاسخگویان، تاثیر درآمد پایین با ۱۹,۳ درصد، عدم پس انداز کافی با ۱۸ درصد و بالا بودن هزینه های زندگی با ۲۴,۵ درصد عوامل اقتصادی هستند که بیشترین تاثیر را (با رتبه خیلی زیاد) در عدم بیمه نمودن ساختمانهای مسکونی داشته است بررسی ها نشان می دهد بالا بودن نرخ و مبلغ بیمه با ۴۹,۵ درصد و مساحت ساختمان با ۴۵,۹ درصد کمترین تاثیر را در بیمه نکردن ساختمانها داشته است به طوریکه پاسخگویان تاثیر این عوامل را با رتبه خیلی کم بیان کرده اند. در این میان پاسخگویان، میزان پوشش و خدمات بیمه ای نامناسب را با میانگین ۲,۶ درصد در بیمه نکردن واحد مسکونیشان به طور متوسط ارزیابی کرده اند.