مقاله تحلیل عوامل بازدارنده تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) از صفحه ۹ تا ۲۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل عوامل بازدارنده تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتابسنجی
مقاله تولیدات علمی
مقاله مشارکت علمی
مقاله عوامل بازدارنده
مقاله زنان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندیاری مقدم علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسن‌ زاده محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل بازدارنده تولیدات علمی زنان ایرانی در آی. اس. آی بین سال های ۱۹۹۳ تا ۲۰۰۹ می باشد.
روش پژوهش: این پژوهش کاربردی به روش مطالعه کتابخانه ای و پیمایشی به انجام رسیده است. برای شناسایی زنان دارای تولیدات علمی در آی. اس. آی، گردآوری اطلاعات از پایگاه (Web of Science) WoS متعلق به موسسه ISI استفاده شد و برای گردآوری اطلاعات مربوط به عوامل بازدارنده تولیدات علمی زنان از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردیده است. پرسش نامه مذکور، پس از بررسی روایی و پایایی، به تعداد ۱۰۰ نفر از نویسندگان زن ارسال گردید.
یافته های: به لحاظ اولویت، جامعه پژوهش، بازدارنده ترین عامل بر سر راه تولید علم خود را ضعف قوانین و مقررات می دانند. به دنبال آن، بازدارنده ترین عوامل عبارتند از طرز تلقی و نگرش جامعه به زنان، تاکید بر وظایف خانه داری برای زنان، وجود سنت های دست و پا گیر برای زنان، بچه داری و دغدغه تربیت فرزندان، و عدم امکان همکاری با مردان.
نتیجه گیری: وجود فرهنگ مردسالاری در جامعه و جامعه علمی، و اشتغال ذهنی بیش از اندازه زنان به خاطر وظایف مدیریت خانه عوامل دوگانه ای بودند که زنان مولد علم، جایگاه کمتری برای آنها قائل بودند. در پایان، در راستای توانمندسازی زنان برای تولید علم و تعدیل عوامل بازدارنده، برخی پیشنهادات اجرایی ارائه گردید.