مقاله تحلیل عناصر ناتورالیستی در داستان های محمود دولت آبادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل عناصر ناتورالیستی در داستان های محمود دولت آبادی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناتورالیسم
مقاله ایدئالیسم
مقاله ادبیات داستانی
مقاله محمود دولت آبادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفیان مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی فرامرز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
داستان های محمود دولت آبادی به مثابه منشوری است که از زوایای مختلف قابل بحث و بررسی است. در آثار او رگه هایی از اندیشه های رئالیستی ، ناتورالیستی، و گاه سورئالیستی دیده می شود. به علت گستره وسیع موضوع ، در مقاله حاضر فقط به برخی از اندیشه های «ناتورالیستی» محمود دولت آبادی می پردازیم. ناتورالیسم، شکل افراطی واقع گرایی شمرده می شود. این مکتب ادبی، نظریه ای است که کردار و گرایش و اندیشه را زاییده غرایز و امیال طبیعی می داند و به هیچ رویداد یا پدیده فوق طبیعی قائل نیست و همه واقعیات و پدیده ها را موجود در طبیعت و در دایره علوم طبیعی تفسیر می کند. ناتورالیسم در ادبیات بر جنبه های توارث محیط و مشاهده زندگی به دور از آرمان گرایی تاکید می ورزد و در این راه به ترسیم جزئیات و لو زشت و ناخوشایند می پردازد. ناتورالیسم ادبی از راه ترجمه های دوران مشروطیت وارد ادبیات ایران شد و نویسندگانی همچون صادق هدایت و صادق چوبک را تحت تاثیر قرار داد. در این مقاله، به شیوه تحلیلی توصیفی، تاثیر ناتورالیسم در آثار محمود دولت آبادی بررسی شده است.