مقاله تحلیل شکاف جغرافیایی کیفیت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا از صفحه ۲۱۲ تا ۲۳۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل شکاف جغرافیایی کیفیت مسکن در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت مسکن
مقاله شاخص
مقاله شکاف جغرافیایی
مقاله SAW
مقاله مناطق ۲۲ گانه تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیف الدینی فرانک
جناب آقای / سرکار خانم: زیاری کرامت اله
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسکن به عنوان نیاز اولیه بشر و تامین کننده حس رضایتمندی او نقش اساسی را در بهبود کیفیت زندگی بازی می کند. نواحی شهری بنا به دلایل مختلفی چون توزیع نابرابر درآمد و یا در مواردی ساخته شده بافت های اضطراری و یا وجود بافت های تاریخی، توزیع ناموزونی از مساکن استاندارد با سطح کیفیت متفاوت را نشان می دهد. در این راستا بررسی و مطالعه میزان شکاف و گسست فضایی میان مناطق مختلف شهر نیازمند مطالعه ای دقیق است. در این مقاله هدف بررسی ابعاد کیفیت مسکن مناطق ۲۲ گانه شهر تهران از بعد شاخص های کیفیت مسکن است.
روش تحقیق حاضر از انواع روش های توصیفی – تحلیلی است. برای تبیین کیفیت مسکن در مناطق ۲۲ گانه تهران از مجموعه داده های موجود در مرکز آمار استفاده شده است. در نهایت، برای تعیین رتبه کیفیت مسکن مناطق ۲۲ گانه از متد آنتروپی و SAW استفاده شده است.
بر اساس رتبه بندی به دست آمده مناطق ۱، ۲ و ۵ در رتبه های اول تا سوم از منظر شاخص های کیفیت مسکن قرار دارند. مناطقی که در بالاترین شرایط از بعد شاخص های کیفیت مسکن قرار گرفته اند عمدتا مناطقی هستند که در رتبه های بالای برخورداری در سطح شهر تهران قرار دارند. در این میان مناطق ۹، ۲۱ و ۱۹ در بدترین شرایط از منظر شاخص های کیفیت مسکن قرار دارند.