مقاله تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شعر پژوهی (بوستان ادب – علوم اجتماعی و انسانی ) از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل شخصیت در داستان رستم و سهراب
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خود و فراخود
مقاله داستان
مقاله شخصیت های پرشور
مقاله نهاد
مقاله نقد روان کاوی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سیدکاظم
جناب آقای / سرکار خانم: صفری جهانگیر
جناب آقای / سرکار خانم: ظاهری ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقد روان کاوی، از نقدهای مهمی است که در بررسی متون ادبی از آن بهره گرفته می شود. در این مقاله بر اساس این نقد، به تحلیل شخصیت سهراب، رستم و کاووس در داستان «رستم و سهراب» پرداخته شده است. ابتدا شخصیت سهراب بر اساس تیپ شخصیتی «پرشور»، واکاوی و ارایه شد. باتوجه به ویژگی های مشترک بین سهراب و این تیپ شخصیتی، از جمله: قدرت طلبی، شجاعت، اهمیت دادن به اهداف خود، روابط عاشقانه، لذت بردن از درگیر شدن در جنگ قدرت و جدی بودن، بیان گردید که شخصیت سهراب جزو شخصیت های پرشور است و رفتار او با توجه به این تیپ شخصیتی، تحلیل شد. در ادامه، دیدگاه فروید درباره شخصیت و ساختار آن یعنی نهاد، خود و فراخود، بیان شد و سهراب، رستم و کاووس نمادی از آن سه جزو شخصیت دانسته شدند. در این تحلیل، تعارض بین سهراب، کاووس و رستم به تعارض بین نهاد، فراخود و خود، تعبیر شده است.