مقاله تحلیل سینوپتیکی یخبندان شدید دسامبر ۲۰۰۶ و ژانویه ۲۰۰۷ در استان زنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل سینوپتیکی یخبندان شدید دسامبر ۲۰۰۶ و ژانویه ۲۰۰۷ در استان زنجان
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یخبندان های شدید و فراگیر
مقاله سینوپتیک
مقاله استان زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علیجانی بهلول
جناب آقای / سرکار خانم: تقی لو مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: افشارمنش حمیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تحلیل سینوپتیکی یخبندان های استان زنجان، آمار حداقل دمای روزانه چهار ایستگاه سینوپتیک زنجان، خدابنده، خرمدره و ماه نشان طی دوره آماری ۲۰۰۷- ۲۰۰۰ میلادی مورد مطالعه قرار گرفت. در طی دوره مطالعاتی روزهای یخبندان فراگیر با حداقل دمای روزانه زیر صفر سلیسیوس و تداوم بیشتر از دو روز انتخاب شد که در حدود سی دوره آماری را شامل می شود اما برای تحلیل دقیقتر و بهتر، فراگیرترین، شدید ترین و طولانی ترین یخبندان دوره آماری که در ماه های دسامبر ۲۰۰۶ و ژانویه ۲۰۰۷ به مدت ۵۷ روز در استان به طول انجامید مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که عوامل اصلی ایجاد یخبندان های فراگیر و شدید استان از نوع سینوپتیک (انتقالی) بوده و بیشتر شامل الگوهای سیبری و پرفشار مهاجر غربی است. در بازه زمانی دو ماهه (دسامبر ۲۰۰۶ و ژانویه ۲۰۰۷) که بخش اصلی تحقیق را شامل می شود، این نتیجه به دست آمد که تقریبا عامل اصلی ایجاد تمامی یخبندان ها در این دو ماه از نوع سینوپتیک (انتقالی) هستند و عوامل محلی مانند تابش و ارتفاع، فقط نقش مکمل و تشدید کننده دارند. یافته های جدید تحقیق نشان داد که در ایجاد یخبندان های شدید در استان علاوه بر مواردی چون؛ عمیق تر شدن تراف دریای خزر و نفوذ زبانه های پرفشار سیبری و پرفشار مهاجر غربی، شکل گیری پدیده دیگری چون سردچال(cut off) در تراز ۵۰۰ هکتوپاسکال موجب می شود هوای سرد وارد شده به مدت چندین روز در منطقه استیلا یابد.