مقاله تحلیل سیستم مدیریت دانایی با استفاده از رویکرد فناوری و رویکرد منابع انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در رشد فناوری از صفحه ۳۲ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل سیستم مدیریت دانایی با استفاده از رویکرد فناوری و رویکرد منابع انسانی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت دانایی
مقاله رویکرد مدیریت انسانی
مقاله رویکرد مدیریتی فناوری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خزائلی ساره
جناب آقای / سرکار خانم: خواسته نداسادات
جناب آقای / سرکار خانم: البدوی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در عصر حاضر که دوران رشد و تغییرات سریع و همچنین بهره برداری از فناوری است رویکرد جدیدی در اقتصاد و مدیریت ظهور پیدا کرده که توجه ویژه ای به منابع دانایی نسبت به دیگر منابع سازمانی دارد. در این نگرش به دو نوع منبع توجه ویژه ای شده است، یکی منابع سیستمی و فناوری و دیگری منابع انسانی. نوع نگرش به این دو نوع منبع منجر به دو گونه نگاه متفاوت به مدیریت دانایی می شود، یکی نگاه فناوری و دیگری نگاه انسانی. در بررسی علت عدم موفقیت غالب پروژه های مدیریت دانایی از این چشم انداز که دو رویکرد مدیریت منابع انسانی و رویکرد منابع فناوری در سازمان های دانایی محور را به طور جداگانه مورد بررسی قرار دهیم و با این نگرش به دلیل عدم موفقیت سازمانها در پروژه های مدیریت دانایی و شناسایی اهمیت این رویکردها در موفقیت فرایند مدیریت دانایی بپردازیم این تحقیق انجام شد. در تحقیق نمونه ها در ادبیات دریافتیم که نمی توان فناوری و فواید آن را نادیده گرفت اما در عین حال برای رهایی از خشک و رسمی بودن محیط سازمان ها و صنعت بایستی مدیریت منابع دانایی غیر فناورانه (انسانی) را در راس امور مدیریت در سازمان قرار داد. برای اینکه هم بتوان از مزایای فناوری استفاده کرده و از مضرات آن در ایجاد روحی خشک در شرکت ها متضرر نبود باید مدیریت منابع دانایی سازمان به نوع فناوری که در همکاری با منابع انسانی در فرایند مدیریت دانایی باشد توجه داشته باشد و فناوری در تقابل با منابع انسانی نباشد. در تحقیقات انجام شده و مطالعات صورت گرفته نوع فناوری ارتباطات و اطلاعات نوع فناوری است که با زیرساخت های شبکه ای (اکسترانت اینترانت و اینترنت) می تواند محیطی مناسب را برای مدیریت منابع انسانی فراهم کند.