مقاله تحلیل سیاست های پارک تحقیقات و فناوری و مولفه های موثر بر آن مطالعه موردی: پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در رشد فناوری از صفحه ۵۳ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل سیاست های پارک تحقیقات و فناوری و مولفه های موثر بر آن مطالعه موردی: پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوری
مقاله پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن
مقاله تصویر غنی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی غلام سریزدی علی
جناب آقای / سرکار خانم: منطقی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی سیدسعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن در ایالت نیوجرسی آمریکا در پاسخ به نیازهای رو به افزایش صنعت هوایی در آمریکا و لزوم پیشرفت در این صنعت تاسیس گردیده است. پارک طی تفاهم نامه ای با جامعه توسعه اقتصادی نیوجرسی جنوبی و با واگذاری ۲۳٫۵ هکتار زمین از دارایی های اداره هوایی فدرال در سال ۲۰۰۸ ساخته شده است. در این راستا، این مقاله به معرفی پارک تحقیقات و فناوری هوایی نکسجن پرداخته و سپس سیاست های اتخاذ شده توسط پارک را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. همچنین بر اساس این تحلیل ها، نقاط و اهرم های مثبت و اثربخشی را به سیاستگذاران و مدیران عالی متولی مدیریت پارک فناوری هوایی ارائه می نماید. در این مقاله تصویر غنی ذینفعان و مولفه های اصلی پارک هوایی ترسیم و تشریح شده است. سپس به بررسی اثر اداره هوایی فدرال و مرکز فنی هوگز و اعضا، اثر مرکز رشد و ایجاد موسسات دانش و فناور بنیان نوپا، اثر توسعه پارک بر توسعه منطقه نیوجرسی، کشور و صنعت هوایی، اثر دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی بر پارک پرداخته شده است. در نهایت با استفاده از این تحلیل ها نکات مهم و اهرمی موثر بر پارک استخراج گردیده است که شامل مکان و محیط بیرونی پارک، همکاری، کمک های دولتی، تامین مالی و برنامه ریزی و مطالعه دقیق می باشد.