مقاله تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فراورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجلس و راهبرد از صفحه ۱۵۳ تا ۱۸۴ منتشر شده است.
نام: تحلیل سیاستی آثار و تبعات قیمتی محدودیت عرضه فراورده های نفتی با استفاده از الگوی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور
مقاله قیمت
مقاله فراورده های نفتی
مقاله محدودیت عرضه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فریدزاد علی
جناب آقای / سرکار خانم: بانویی علی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: آماده حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فراورده های نفتی بنزین، گازوئیل و گاز مایع از جمله کالاهای اساسی هستند که عرضه بخشی از این محصولات جهت تامین نیازهای داخلی به واردات وابسته است. ازاینرو، اختلال در عرضه این نوع کالاهای استراتژیک، علاوه بر آثار و تبعات مقداری و کاهش تولید سایر بخش های اقتصادی و کاهش درآمد گروه های اقتصادی اجتماعی، منجر به آثار و تبعات هزینه ای بر سایر بخش های اقتصادی و همچنین گروه های اقتصادی اجتماعی خانوارها خواهد شد. به کارگیری الگوی قیمتی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی در این سطح از تحلیل نامناسب است. برای این منظور از الگوی قیمتی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضه محور در شرایط ویژه استفاده می شود. متناسب با الگوی مذکور، از ماتریس حسابداری اجتماعی حامل های انرژی سال ۱۳۸۵ که برای این منظور محاسبه شده است، بهره گرفته می شود. یافته های کلی نشان می دهند که افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مایع بیشترین تاثیر را بر شاخص قیمت تولیدکننده به ترتیب در بخش های خدمات، صنعت و کشاورزی دارد. همچنین با افزایش قیمت بنزین، شاخص هزینه های زندگی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی افزایش می یابد این در حالی است که افزایش قیمت گازوئیل و گاز مایع، منجر به افزایش بیشتر شاخص هزینه زندگی برای خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری خواهد شد.