مقاله تحلیل سوراخ شدن ورق های ساندویچی کامپوزیت- فوم تحت برخورد پرتابه با دماغه مسطح که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مواد پرانرژی از صفحه ۶۳ تا ۷۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل سوراخ شدن ورق های ساندویچی کامپوزیت- فوم تحت برخورد پرتابه با دماغه مسطح
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پانل ساندویچی
مقاله فوم
مقاله کامپوزیت
مقاله فرورفتگی
مقاله نفوذ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری سیدسجاد
جناب آقای / سرکار خانم: فعلی سعید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله، تورفتگی و سوراخ شدن ورق های ساندویچی کامپوزیت، فوم تحت برخورد پرتابه با دماغه مسطح به روش تحلیلی جدیدی بررسی شده است. ورق های ساندویچی دارای هسته از جنس فوم می باشد که بین دو صفحه کامپوزیتی محصور شده است. با استفاده از مدل جرم و فنر، نیروی لازم جهت واماندگی لایه کامپوزیتی بالایی، در بارگذاری شبه استاتیکی محاسبه شده و به دنبال آن انرژی جذب شده توسط پانل ساندویچی که ناشی از واماندگی لایه کامپوزیتی بالایی می باشد، محاسبه شده است. سپس انرژی جذب شده توسط پانل ساندویچی طی فرآیند نفوذ پرتابه محاسبه و با استفاده از موازنه انرژی، سرعت حد بالستیک و سرعت باقی مانده پرتابه به دست می آید. نیروی لازم جهت واماندگی لایه کامپوزیتی بالایی، انرژی جذب شده ناشی از این واماندگی، سرعت حد بالستیک و سرعت باقی مانده پرتابه با داده های تجربی موجود مقایسه و مطابقت خوبی بین نتایج مشاهده شده است.