مقاله تحلیل سلسله مراتب شهری استان کرمانشاه در طی شش دوره سرشماری (۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در آمایش محیط از صفحه ۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل سلسله مراتب شهری استان کرمانشاه در طی شش دوره سرشماری (۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلسله مراتب شهری
مقاله الگوی نخست شهر
مقاله شبکه شهری
مقاله استان کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سرخ کمال کبری
جناب آقای / سرکار خانم: شهاب الملک جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: ملک محمودی حمید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از اهداف برنامه ریزی یافتن نظم، ترتیب، طرح، الگو و مرتبه در توزیع عناصر فیزیکی و فرهنگی و درک ارتباط منطقی بین موضوعات مختلف می باشد. هدف این پژوهش شناخت و تعیین سطوح در سلسله مراتب شهری استان کرمانشاه است که با استفاده از مدل های مختلف از جمله تحلیل نزدیک ترین همسایگی”، “مرتبه اندازه زیپف”، و” شاخص های نخست شهری”، سطوح سلسله مراتب شهری استان، مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا برمبنای نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن در طی شش دوره سرشماری (۱۳۸۵- ۱۳۳۵)، الگوی پراکنش سکونتگاه های شهری و نظام یابی استقرار شهرها و همچنین مرکز استان به عنوان نخست شهر منطقه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله گویای آن است که شهرهای استان از پراکنش تقریبا منظم و یکنواختی برخوردارند. شهر کرمانشاه اختلاف جمعیتی زیادی با سایر شهرهای استان دارد و نظام شهری استان منطبق بر الگوی نخست شهری می باشد. از این رو قانون مرتبه – اندازه حاکمیتی ندارد.