مقاله تحلیل سلسله مراتب شهری استان فارس طی ۱۳۹۰-۱۳۴۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش و برنامه ریزی شهری از صفحه ۴۱ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل سلسله مراتب شهری استان فارس طی ۱۳۹۰-۱۳۴۵
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلسله مراتب شهری
مقاله ضریب آنتروپی
مقاله منحنی لورنز
مقاله ضریب جینی
مقاله شاخص هرفیندال
مقاله استان فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ستوده حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با اتکا شهرهای استان فارس به پسکرانه کشاورزی خود هر گونه تغییرات شدید در نظام سلسله مراتب شهری را باید متاثر از بخش کشاورزی و تغییرات اقلیمی دانست، اما آنچه قابل ذکر است این که سلسله مراتب شهری در استان فارس تحت تاثیر عامل کشاورزی و اقلیمی قرار ندارد. عوامل سیاسی از جمله انتخاب شهرها به عنوان مرکز شهرستان (لامرد و نورآباد) و عوامل اقتصادی در تخصیص منابع به شهرها (به کارگیری قطب رشد) از جمله عوامل اصلی در گسیختگی و تحول در نظام سلسله مراتب شهری استان فارس است. در این پژوهش سعی بر این است تا با استفاده از شاخص های نخست شهری، ضریب آنتروپی، منحنی لورنز و ضریب جینی و محاسبه شاخص هرفیندال و با به کارگیری نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰ سلسله مراتب و تحولات شبکه شهری استان فارس بررسی شود. نتایج حاکی از عدم تعادل و ناهمخوانی در سلسله مراتب شهری استان فارس است، عدم حضور هیچ شهری در طبقه دوم جمعیتی و کاهش فاصله شهر نخست با شهرهای پایین دست است.