مقاله تحلیل سبد بازار و بهینه سازی مدل پیشنهادی برای بسته های تخفیفی ساخته شده بر اساس قواعد تلازمی مطالعه موردی در فروشگاه زنجیره ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار (مدیریت پرتفوی) از صفحه ۹۳ تا ۱۱۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل سبد بازار و بهینه سازی مدل پیشنهادی برای بسته های تخفیفی ساخته شده بر اساس قواعد تلازمی مطالعه موردی در فروشگاه زنجیره ای
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله داده کاوی
مقاله سبد بازار
مقاله قواعد تلازمی
مقاله بسته تخفیفی
مقاله فروشگاه زنجیره ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریعتی نیما
جناب آقای / سرکار خانم: شوندی حسن
جناب آقای / سرکار خانم: علیزاده سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتخاب سبد بازار یک فرآیند تصمیم گیری است که مشتری اقلامی را از میان تعدادی کالا در فرآیند خرید انتخاب می کند. وابستگی های درونی در ارتباطات تقاضا در میان اقلام، مشخصه ای کلیدی در انتخاب سبد بازار است. در این مقاله با بکارگیری یکی از روش های فرآیندهای داده کاوی در تحلیل سبد بازار که قواعد تلازمی نام دارد، به تعیین سبد بازار در فروشگاهی زنجیره ای با جامعه آماری بزرگ از مشتریان پرداخته شده است. نتیجه این فرآیند داده کاوی ارائه مدلی جهت استخراج قواعد تلازمی، ارائه مدلی برای دستیابی به مقادیر بهینه تخفیف در بسته های پیشنهادی تخفیفی و بدست آمده بر اساس قواعد تلازمی و نیز تبیین استراتژی های دیگر جهت بهبود عملکرد، افزایش رضایتمندی مشتری و سودآوری در این فروشگاه ها خواهد بود.