مقاله تحلیل سازمان فضایی شهرهای استان لرستان با استفاده از مدل آنتروپی در سطوح شهری، شهرستان، ناحیه ای و ملی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۴۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل سازمان فضایی شهرهای استان لرستان با استفاده از مدل آنتروپی در سطوح شهری، شهرستان، ناحیه ای و ملی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازمان فضایی
مقاله مدل آنتروپی
مقاله توزیع جمعیت
مقاله شهر
مقاله لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: دارایش رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: برفی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از نگارش این مقاله، سنجش توزیع جمعیت شهری و توزیع تعداد شهرها در طبقات شهری یک منطقه است. با استفاده از مدل ضریب آنتروپی سعی شده است، میزان تعادل فضایی استقرار جمعیت و تعداد شهرها در سطح شبکه شهری، شهرستانی و ناحیه ای استان لرستان پی برد. در این راستا از نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن سال-های ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، و ۱۳۸۵ استفاده شده است تا روند تغییر و تحولات سازمان فضایی استان در سی سال گذشته مشخص شود. در این بررسی مشخص گردید که در سطوح شهری حرکت به سمت عدم تعادل در سازمان فضایی است، در سطوح شهرستانی به مقدار کمتری از سطوح شهری حرکت به سمت عدم تعادل مشاهده می شود، در حالی که در سطوح ناحیه ای آن تعادل بیشتری قابل مشاهده است. در سطح ملی استان های کشور به سمت تعادل سازمان فضایی میل دارند.