مقاله تحلیل ساختار محدوده باغات سراب قنبر کرمانشاه با استفاده از اصول اکولوژی سیمای سرزمین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۷۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل ساختار محدوده باغات سراب قنبر کرمانشاه با استفاده از اصول اکولوژی سیمای سرزمین
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهر
مقاله باغات حاشیه شهر
مقاله اکولوژی سیمای سرزمین
مقاله سراب قنبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شمشیری سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: دارابی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اکثر شهرهای ایران در کنار زمین های حاصلخیز و مساعد برای باغ و فعالیت های کشاورزی مستقر هستند؛ بنابراین در درون و حاشیه شهرها، باغ ها و اراضی کشاورزی فراوانی وجود دارد. اما این اراضی در روند گسترش کالبدی شهرها همواره در معرض ساخت و ساز و نابودی قرار دارند. با توجه به کارکرد این فضاها (باغات) از لحاظ عملکرد اکولوژیک، ضروری است تا ارتباط و پیوستگی آنها با محیط شهری مورد بررسی؛ و هر گونه مداخله ای در آنها، در چهارچوب اکولوژی سیمای سرزمین قرار گیرد. بنابراین در این پژوهش با استفاده از دیدگاه اکولوژی سیمای سرزمین، عناصر ساختاری محدوده باغات سراب قنبر کرمانشاه که شامل لکه ها و کریدورهای طبیعی و اختلالی، مکان و نحوه قرارگیری آنها بر روی بستر سرزمین و تغییر و تحولات این محدوده در بعد زمانی (از طریق عکس های هوایی منطقه در طول دوره های مختلف زمانی) مورد مطالعه قرار گرفته است. نتیجه حاصل از تحلیل ساختار سرزمین نشان داد که دانه بندی سرزمین باید به صورت پایدار در منطقه باقی بماند و در فرآیند گسترش کالبدی شهر، باغات تخریب نشوند.