مقاله تحلیل ساختاری دو حکایت از بوستان سعدی بر اساس الگوهای تودوروف و برمون که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱۰۵ تا ۱۲۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل ساختاری دو حکایت از بوستان سعدی بر اساس الگوهای تودوروف و برمون
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظریه ادبی
مقاله ساختار روایت
مقاله بوستان سعدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: صفری جهانگیر
جناب آقای / سرکار خانم: فتحی امیر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نگاه ساختاری به آثار ادبی به سبب بررسی عناصر درون متنی و کشف الگوی پیوند آن ها، زمینه های دریافت شایسته تر از ماهیت ادبیات را فراهم می آورد و با ارائه شگردهای خلق آثار برتر ادبی می تواند به گسترش الگوهای پردازش اثر ادبی کمک کند. گروهی از منتقدان ساختارگرا به فرم های روایی و بررسی عناصر داستان و قوانین ترکیب آن ها پرداخته اند. از جمله «تزوتان تودوروف» و «کلود برمون» با ابداع نظام های مبتنی بر نمایش شکل واره ای برای روایت، هر یک طرحی، بر پایه چگونگی روابط بین کوچک ترین واحدها پیشنهاد می کنند. در پژوهش حاضر طرح دو حکایت از بوستان سعدی به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده آن ها، بر اساس الگوهای این ساختارگرایان، بررسی و تحلیل شده است. هدف این پژوهش شناساندن هر چه بهتر نظریات تودوروف و برمون و بررسی میزان انطباق حکایاتی از بوستان با پژوهش های آنان و تحلیل ساختاری آن حکایات بر پایه آن نظریات است. روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیلی است و نشان می دهد که ساختار روایی حکایات بوستان با نظریات ساختارگرایان مورد بحث منطبق است.