مقاله تحلیل ساختاری داستان کوتاه «آداب سفر» از دیدگاه بارت و گرماس (از مجموعه داستان «طعم باروت») که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱۵۹ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل ساختاری داستان کوتاه «آداب سفر» از دیدگاه بارت و گرماس (از مجموعه داستان «طعم باروت»)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آداب سفر
مقاله ساختارگرایی
مقاله عناصر داستان
مقاله بارت
مقاله گرماس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گل پرور یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: کسایی کامران
جناب آقای / سرکار خانم: قافله باشی سیداسماعیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکتب ادبی ناتورالیسم در نیمه دوم سده نوزدهم میلادی در فرانسه داستان «آداب سفر»، از تاثیرگذارترین داستان های مجموعه «طعم باروت»، است. این داستان به دلیل شیوه روایت و فضاسازی نمادین و بازتاب اندیشه های تعارض آمیز زنی که از آسیب های اجتماعی جنگ در امان نمانده است، قابلیت بازخوانی از نظرگاه نظریه های ادبی معاصر از جمله ساختارگرایی را دارد. مقاله حاضر، ضمن نگاه کلی به عناصر داستانی «آداب سفر»، به بررسی ساختار آن از منظر رمزگانهای بارت می پردازد. این رمزگانها عبارت است از رمزگان کنش های روایی، رمزگان اعتباری و اشاره به نوع روایت، رمزگان فرهنگی یا ارجاعی، رمزگان هرمونتیک، رمزگان نمادین و رمزگان معناشناسانه. در رمزگان کنش های روایی، از پیرفت گرماس و سه قاعده اصلی او (اجرایی، میثاقی و انفصالی) بهره گرفته شده است. در این مقاله، شاهدهای روشنی از داستان بر اساس نظریات بارت و گرماس ارائه شده و نشان داده شده است که داستان های کوتاه حوزه دفاع مقدس، به لحاظ فنی و ساختاری ظرفیت های خوبی دارند. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است و بر مبنای یادداشت برداری از کتب مختلف، مصادیق آن در داستان تحلیل شده است.