مقاله تحلیل ساختارهای شهر اهواز و راهبردهای پدافند غیرعامل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل ساختارهای شهر اهواز و راهبردهای پدافند غیرعامل
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پدافند غیرعامل
مقاله ایمنی
مقاله امنیت
مقاله شهراهواز
مقاله راهبرد عم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی راضیه
جناب آقای / سرکار خانم: اورکی پریوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، یکی از محورهای اساسی موضوع امنیت ملی، بحث پدافند غیر عامل است، با عنایت به اینکه این نوع پدافند امری است که دانش فنی آن در داخل کشور در حال شکل گیری است، شناخت دقیق تر مفاهیم و جایگاه این مبحث می تواند اقدامی موثر در این خصوص باشد. با توجه به وجود زمینه تهدیدات بالقوه و خطراتی که امنیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشور را نشانه گرفته ضرورت عقلی دفاع همه جانبه کاملا مشهود می باشد. مقوله دفاع غیرعامل برای نسلهای بشر به صورت تلاش آنها برای حراست و مراقبت در برابر دشمنان طبیعی و انسانی نمایان شده است و در طول تاریخ همواره تمهیداتی را برای در امان ماندن از این حوادث مد نظر داشته اند که در عصر جدید هم با توجه به مقتضیات عالم جدید و ایجاد دولتها، این موضوع از حیطه شهر به گستره ملی انتقال یافته است روش تحقیق حاضر که با رویکرد ساختاری-راهبردی و با هدف ارائه راهبردهای ایمنی-امنیتی غیرعامل متناسب با ساختارهای جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… شهر اهواز انجام شده است، توصیفی-تحلیلی است. محدوده مورد مطالعه شهر اهواز مرکز استان خوزستان می باشد نگارنده گان پس از بررسی و تحلیل وضع موجود و با استفاده از مطالعات طرح جامع شهر راهبردهای عملیاتی جهت ایمنی و امنیت شهر اهواز ارائه داده اند. در حال حاضر شهر اهواز فاقد طرح جامع دفاعی و متناسب با اصول پدافند غیرعامل جهت تامین امنیت شهروندان و شهر در زمان بروز حادثه و حملات احتمالی از سوی دشمن می باشد. علیرغم این که این شهر چه از نظر سیاسی و چه از نظر نظامی امنیتی یکی از مهم ترین، حساس ترین شهر های کشور است هیچ گونه اقدام مناسبی برای انجام پیاده سازی اصول پدافند غیرعامل در شهر انجام نداده اند.