مقاله تحلیل زمانی–مکانی احتمال وقوع بارش تگرگ در استان کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فضای جغرافیایی از صفحه ۸۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل زمانی–مکانی احتمال وقوع بارش تگرگ در استان کرمانشاه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله احتمال وقوع
مقاله تگرگ
مقاله توزیع زمانی-مکانی
مقاله استان کرمانشاه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرموسوی سیدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: جلالی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی حدیث

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مخاطرات طبیعی هر ساله در مناطق مختلف، باعث ایجاد خسارات فراوانی می شوند. تگرگ نیز به عنوان یکی از مخاطرات اقلیمی مهم، آسیب های زیادی بر بخش های مختلف محیط زیست، به خصوص به محصولات زراعی و باغی، وارد می کند. شناخت توزیع زمانی و مکانی این پدیده تا حد زیادی به برنامه ریزی و پیشگیری از ایجاد خسارات ناشی از این پدیده، می تواند کمک کند.
در این مطالعه از داده های مربوط به روزهای همراه با تگرگ ۵ ایستگاه سینوپتیک استان کرمانشاه، در دوره آماری ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۷ استفاده شده است. روش مورد استفاده در این مطالعه، توزیع احتمالاتی پواسن می باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که احتمال رخداد این پدیده در فصل رویش گیاهان زراعی و باغی بسیار بالا می باشد به طوری بالاترین درصد فراوانی و همچنین بالاترین درصد احتمال رخداد این پدیده، مربوط به ماه آوریل و بعد از آن ماه می باشد. در این ماه ها، گیاهان هنوز در مراحل اولیه رشد و درختان در حال شکوفه دهی بوده و آسیب پذیری زیادتری دارند. هم چنین پایش پهنه ای نشان داد که آسیب پذیرترین مناطق استان از نظر رخداد تگرگ، مناطق غربی استان (ایستگاه سر پل ذهاب) و در بخش شرقی استان، ایستگاه های کنگاور و کرمانشاه هستند.