مقاله تحلیل ریسک پیاده سازی پروژه ERP، با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: شرکت فعال در صنعت خودرو) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مدیریت صنعتی از صفحه ۸۳ تا ۹۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل ریسک پیاده سازی پروژه ERP، با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی: شرکت فعال در صنعت خودرو)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
مقاله تحلیل ریسک
مقاله منطق فازی،عوامل حیاتی موفقیت (CSF)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحسینی علی
جناب آقای / سرکار خانم: ملاحسینی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استفاده از سیستم های اطلاعاتی یکی از عوامل مهم و موثر در بهبود وضعیت رقابتی سازمان ها می باشد. با توجه به حجم مبالغ صرف شده و آماری که نشان می دهد بیش از ۷۰درصد از این پروژه ها ناموفق هستند، بنابراین بررسی دقیق علل موفقیت و شکست این پروژه ها و شناخت میزان ریسک پیاده سازی برای شرکتها بسیار حیاتی می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و به شناسایی عوامل ریسک پیاده سازی برنامه ریزی منابع سازمان و میزان ریسک کلی پروژه می پردازد. متغیر وابسته در این پژوهش میزان ریسک پیاده سازی سیستم هایERP است و متغیرهای مستقل، عوامل حیاتی موفقیت پیاده سازی ERP می باشند. پس از شناسایی و رتبه بندی عوامل حیاتی موفقیت در شرکت مورد مطالعه، پرسشنامه ای جهت شناسایی میزان اهمیت هر یک از عوامل شناخته شده در ریسک پروژه تهیه می شود و در ۱۲ شرکت که درگیر انجام پروژه مشابه هستند توزیع می گردد، سپس پاسخ های افراد با توجه به آنکه به صورت نظرات کیفی است با بکارگیری منطق فازی تجزیه و تحلیل و مورد مقایسه قرار می گیرد. در نتیجه، میزان ریسک پیاده سازی پروژه به صورت یک عدد کمی قابل دسته بندی در هشت طبقه به دست می آید؛ و بیانگر این موضوع است که این پروژه در شرکت مذکور در منطقه شکست خفیف قرار دارد و با توجه به پیشنهادات ارائه شده باید احتمال موفقیت آن را بالاتر ببریم.