مقاله تحلیل روند گرد و غبار ورودی به ایران با تاکید بر استان خوزستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در حکیم از صفحه ۱۹۲ تا ۲۰۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل روند گرد و غبار ورودی به ایران با تاکید بر استان خوزستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طوفان گرد و غبار
مقاله ایران
مقاله دوام
مقاله تعداد روز گرد و غباری
مقاله خوزستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسونی عباس
جناب آقای / سرکار خانم: یاراحمدی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقی نیا علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: یونسیان مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: نعیم آبادی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ثالثی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ندافی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: طوفان های گرد و غباری اثرات مضری بر سلامت و اقتصاد جامعه و تغییر اقلیم دارند. گرد و غبار، منجر به افزایش بیماری های مننژیت و تب دره و آسم و بیماری های ویروسی، و صدمه به DNA سلول های پوست و ریه می گردد. هدف از انجام این پژوهش بررسی غلظت، ماندگاری، تعداد روزهای گرد و غبار و روند ایجاد آن در سال های اخیر و همچنین اعتبارسنجی داده های ارایه شده سازمان محیط زیست ایران می باشد.
روش کار: آمار تعداد روزهای گرد و غباری در ۵۰ سال گذشته (۱۳۸۷ -۱۳۴۰) از سازمان هواشناسی، و غلظت ذرات و ماندگاری گرد و غبار در سال های (۱۳۸۹ -۱۳۸۰) از سازمان محیط زیست تهیه شد. جهت اعتیارسنجی داده ها، در شش ماه نخست سال ۱۳۸۹، از طریق نصب دستگاه های High Volume Air Sampler مدل PM10 و Envirocheck مدل ۱٫۰۷، در محل ایستگاه موسسه ملی تحقیقات سلامت در اهواز، در هر شش روز و همچنین روزهای گرد و غباری اهواز نمونه برداری شد و با داده های سازمان محیط زیست مقایسه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای Excell و SPSS16 پردازش گردید.
یافته ها: در سال ۱۳۸۸، با میانگین و انحراف معیار ۳۴٫۸۹±۴۲٫۸ روز گرد و غبار در سال، بیشترین گرد و غبار در کشور رخ داده است. بیشترین تعداد روزهای گرد و غباری در سال ۱۳۸۷ در استان کرمانشاه، به تعداد ۱۰۷ روز ودر سال ۱۳۸۸در استان خوزستان به تعداد ۱۰۲ روز رخ داده است. میانگین غلظت حداکثر کل ذرات معلق در استان خوزستان در طی سال های ۱۳۸۶ الی ۱۳۸۸ برابر ۱۶۱۵±۷۵۷۶ میکروگرم در متر مکعب بوده است. ماندگارترین رخداد گرد و غبار در اهواز ۱۴۴ ساعت و هر رخداد گرد و غبار ۲۲٫۹۸±۳۲٫۶ ساعت دوام داشته است.
نتیجه گیری: غلظت ذرات در روزهای گرد و غباری نسبت به روزهای عادی در کلیه استان های درگیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است. میانگین و انحراف معیار غلظت ذرات در روزهای گرد و غباری در اهواز نسبت به استاندارد غلظت ذرات در ایران ۱۱±۱۶٫۵ برابر می باشد با توجه به شدت پدیده گرد و غبار و تاثیرات مضر آن بر سلامت ساکنین مناطق غرب و جنوب غرب کشور، مسوولان باید هر چه سریع تر اقدامات لازم را انجام دهند.