مقاله تحلیل روایی «ایستادن هنگام شنیدن لقب قائم» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مشرق موعود از صفحه ۱۴۷ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل روایی «ایستادن هنگام شنیدن لقب قائم»
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لقب قائم (عج)
مقاله دعبل
مقاله امام رضا (ع)
مقاله ایستادن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلیمیان خدامراد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بی گمان سنت های اجتماعی به ویژه در فرهنگ دینی، بر پایه برخی آموزه ها شکل می گیرد. این آموزه ها آن گاه که برخاسته از آیات نورانی قرآن و روایات معصومان (ع) یا خرد انسانی باشد، دارای ارزش و اعتبار است، وگرنه اهمیت چندانی نخواهند داشت.
از آن جا که گویاترین و گسترده ترین مستند در جزئیات معارف مهدویت روایات صادر شده از پیامبر (ص) و امامان معصوم (ع) است، پژوهش و پرداختن اساسی به محتوای آن ها بر فهم آموزه های موجود در آن افزوده، باورهای مهدوی را به ثبات و استواری می رساند.
در این نوشتار کوتاه، تلاش شد تا یکی از رفتارهای رایج جامعه شیعی مربوط به حضرت مهدی (عج)، یعنی ایستادن هنگام شنیدن لقب قائم را با توجه به روایات موجود بررسی کنیم. از این رو، با ردیابی عبور روایت از گاه صدور تا امروز که فراز و فرودهایی را پشت سر نهاده می توان به حقایقی دست یافت.