مقاله تحلیل روابط متقابل شهر و روستا در میزان توسعه یافتگی روستاهای دهستان حومه، شهرستان هرسین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در مسکن و محیط روستا از صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل روابط متقابل شهر و روستا در میزان توسعه یافتگی روستاهای دهستان حومه، شهرستان هرسین
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکونتگاه روستایی
مقاله روابط متقابل شهر- روستا
مقاله توسعه یافتگی فضایی و کالبدی
مقاله پیامدهای فضایی
مقاله هرسین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی قلعه فرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: کلانتری بهرنگ
جناب آقای / سرکار خانم: مولایی قلیچی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: عزمی آئیژ

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نحوه و دامنه روابط موجود میان شهر و روستا به صورت های گوناگون بر شکل پذیری، رشد و توسعه سکونتگاههای روستایی و همچنین بر روابط درونی و بیرونی آن ها اثر می گذارد. با توجه به نقش این روابط در فرایند تحولات و توسعه کانونهای شهری و روستایی، علاوه بر بررسی انواع و علل روابط، شناخت آثار و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی– فرهنگی و فضایی– کالبدی بر شهر و روستا و تلاش برای کاهش اثرات منفی این روابط در راستای ساماندهی آن ها، زمینه ساز توسعه پایدار نواحی روستایی و شهری خواهد بود. در این مقاله ابتدا بحثی در مورد روابط شهر و روستا، سپس عوامل موثر بر آن در ایران و در نهایت انواع مدلهایی که روابط شهر و روستا را با آن ها مورد بررسی قرار می دهند مطرح می گردد. این تحقیق به مطالعه موردی در زمینه عملکرد روابط متقابل و پیوندهای فضایی بین نقطه شهری هرسین در دهستان حومه واقع در بخش مرکزی این شهرستان پرداخته و در آن از تحلیل های آماری در نرم افزار spss (همبستگی، و رگرسیون) استفاده شده است. این مقاله نشان می دهد که چگونه روابط متقابل شهر- روستا بر تغییرات اجتماعی، اقتصادی و کالبدی روستاها اثر می گذارد. روش بررسی در این مقاله اسنادی (کتابخانه ای) و مطالعات میدانی (پرسش نامه) می باشد. این نتیجه به دست آمد که روابط متقابل شهر و روستا تاثیر چندانی بر توسعه نواحی روستایی نگذاشته اند و بیشتر در تغییرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر بوده است و محدوده جغرافیایی مطالعه شده از آثار و پیامدهای کالبدی روابط روستا– شهر بی بهره بوده است.