مقاله تحلیل روابط سیستماتیک بین مولفه های تاثیرگذار بر تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد با استفاده از تئوری گراف که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۲۸ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل روابط سیستماتیک بین مولفه های تاثیرگذار بر تدریس اثربخش از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد با استفاده از تئوری گراف
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرس
مقاله دانشجو
مقاله تدریس اثربخش
مقاله تئوری گراف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهادری محمدکریم
جناب آقای / سرکار خانم: رجبی واسوکلایی قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: رعدآبادی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: یعقوبی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدرس دانشگاهی اساسی ترین عامل برای ایجاد موفقیت در تحقق اهداف آموزشی است. لذا توجه به تدریس اثربخش، باعث دستیابی به اهداف آموزشی و بهبود فرآیند یادگیری می گردد. هدف از انجام مطالعه حاضر اولویت بندی و تعیین ارتباط بین مولفه های تاثیرگذار بر تدریس اثربخش یک استاد از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد بود. در این مطالعه تحلیلی، کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (۱۰۵ نفر) در نیمسال دوم تحصیلی ۹۲-۱۳۹۱ به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه روا و پایا ویژگی های تدریس اثربخش مشتمل بر ۹ عامل بود. تحلیل داده بر اساس تئوری گراف و به کمک نرم افزار Mat Lab صورت گرفت. عامل های تسلط بر موضوع درسی، ارائه مطالب جدید و به روز و بیان ساده و شیوا و انتقال واضح و روشن مطالب به طور قطع نفوذ کننده و تاثیرگذار بر تدریس اثربخش بودند و سایر عوامل در گروه تاثیرپذیر و علت ها قرار گرفتند. همچنین دو عامل تسلط بر موضوع درسی و ارزشیابی دانشجویان در هر جلسه، میان ترم و پایان ترم به عنوان اولویت های اول و آخر به ترتیب با مختصات های ( ۱٫۱۴و ۱٫۱۴) و (۱- و ۱) شناخته شدند. بر اساس نتایج مهمترین عامل تسلط استاد به محتوای آموزشی بود، لذا توجه به کیفیت آموزش و ارتقای آن حائز اهمیت است. در راستای افزایش مهارت های ارتباطی بین استاد و دانشجو و آشنایی با روش های تدریس نیز پیشنهاد می گردد که کارگاه ها و دوره های آموزشی مناسب و هدفدار برگزار گردد.