مقاله تحلیل رفتار ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی چندلایه در محیط حرارتی با استفاده از مدل غیرموضعی تیر تیموشنکو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در مهندسی مکانیک جامدات از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل رفتار ارتعاشات غیر خطی نانولوله های کربنی چندلایه در محیط حرارتی با استفاده از مدل غیرموضعی تیر تیموشنکو
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نانولوله کربنی چندلایه
مقاله تئوری غیرموضعی تیموشنکو
مقاله روش هارمونیک بالانس
مقاله محیط حرارتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نظری نژاد گیاشی ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان نژادآزادبنی حبیب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله بر اساس تئوری غیرموضعی تیر تیموشنکو، مدلی غیر خطی از رفتار ارتعاشاتی نانولوله های کربنی چند لایه روی بستر الاستیک در محیط حرارتی ارائه می شود. با به کارگیری تئوری تیر تیموشنکو و تئوری الاستیسیته غیرموضعی ارینگن، اثرات اینرسی و تغییر شکل برشی و نیز اثرات مقیاس کوچک در تحلیل حاضر لحاظ می شوند. به منظور مدل کردن نیروی برهمکنش بین لایه ها، اثر متقابل وندروالسی تمام لایه ها بر همدیگر در نظر گرفته شده است. از روش هارمونیک بالانس برای حل دستگاه معادلات غیرخطی حاکم بر رفتار سیستم و استخراج تابع فرکانسی تحت شرایط مرزی تکیه گاه ساده استفاده می شود. تاثیر پارامترهای هندسی نانولوله مانند تعداد لایه ها، نسبت طول به قطر خارجی و شرایط محیطی مانند اثرات ضریب بستر الاستیک، دما و همچنین تاثیر پارامتر غیرموضعی بر فرکانس غیرخطی نانولوله ها مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج بدست آمده برای نانو لوله های تکلایه، دولایه و سه لایه نشان می دهند که افزایش در پارامترهایی همچون تعداد لایه ها، مقدار ضریب بستر الاستیک، نسبت طول به قطر خارجی و دما باعث کاهش سطوح پاسخ فرکانس غیرخطی شده و فرکانس غیرخطی به سمت فرکانس خطی میل می کند. همچنین مقایسه نتایج حاصل از تئوریهای تیر تیموشنکو و تیر اویلر-برنولی نشان می دهد که تفاوت پاسخ فرکانسی این دو تئوری در طولهای کوتاه نانولوله بوده و نتایج این دو تئوری در طولهای بلند به سمت یکدیگر همگرا می شوند.