مقاله تحلیل رشد مغز به وسیله ساخت اطلس مغز نوزادان با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در تازه های علوم شناختی از صفحه ۱۱ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل رشد مغز به وسیله ساخت اطلس مغز نوزادان با استفاده از تصاویر تشدید مغناطیسی
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اطلس مغز نوزادان
مقاله تحلیل مورفولوژی رشد مغز
مقاله تصاویر تشدید مغناطیسی
مقاله نگاشت گروهی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مومنی مریم
جناب آقای / سرکار خانم: ابریشمی مقدم حمید
جناب آقای / سرکار خانم: گرب راینهارد
جناب آقای / سرکار خانم: والوا فابریس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: کمی کردن رشد مغز در هفته های پس از تولد نقش بسزایی در فهم و آموزش آن در پزشکی، تشخیص، پیشگیری و درمان بموقع بیماری های سیستم عصبی دارد. از سوی دیگر، رشد مغز و تغییرات شکل آن در روزهای پس از تولد بسیار سریع است، لذا ساخت اطلس مغزی وابسته به سن، که معرف ویژگی های آناتومی واضح یک جمعیت آماری نوزادان باشد، ضروری است.
روش: در این مقاله به کمک روش نگاشت گروهی بهبود یافته و با استفاده از ۱۶ تصویر تشدید مغناطیسی با وزن T1، دو اطلس مغز بدون تارشدگی در بازه های سنی ۳۹ تا ۴۰ و ۴۱ تا ۴۲ هفتگی از زمان شروع بارداری ساخته شد.
یافته ها: با استفاده از اطلاعات متقابل شباهت بین تصاویر نگاشت یافته به اطلس های مغزی ایجادشده، اطلس های موجود برای نوزادان و اطلس های ایجادشده با روش نگاشت گروهی معمولی سنجیده شد. بزرگتر بودن اطلاعات متقابل بین اطلس های ایجادشده و تصاویر نگاشت یافته به آنها، میزان شباهت بیشتر تصاویر به اطلس های مذکور و حفظ اطلاعات آناتومی پس از نگاشت را تایید کرد.
نتیجه گیری: اطلاعات آناتومی اطلس مغزی ایجادشده برای نوزادان در این مقاله، غنی تر از سایر اطلس های موجود برای نوزادان است.