مقاله تحلیل رابطه متقابل بین شرکت ارتباطات سیار و مشترکین از طریق بازی های پویا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مدلسازی اقتصادی از صفحه ۴۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل رابطه متقابل بین شرکت ارتباطات سیار و مشترکین از طریق بازی های پویا
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازی های پویا با اطلاعات کامل
مقاله شرکت ارتباطات سیار
مقاله فرم گسترده بازی
مقاله تعادل بازی فرعی SPE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عادلی امیدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرکت ارتباطات سیار همواره با بخشی از مشترکین تلفن همراه به لحاظ عدم پرداخت به موقع قبض صورت حساب تلفن مربوطه مشکل داشته و چگونگی برخورد با این گروه از مشترکین از حساسیت زیادی برخوردار است. در این مقاله با در نظر گرفتن گزینه های پیش روی شرکت ارتباطات سیار و مشترک نوعی آن و فرضیاتی مبنی بر ترجیحات هر طرف و رتبه بندی این ترجیحات، مساله از طریق بازی های پویای با اطلاعات کامل تجزیه و تحلیل شده است. چگونگی انجام عمل، استراتژی های پیش رو، پیامد هر استراتژی و تعادل بازی های فرعی و کل بازی از طریق فرم گسترده نشان داده شده و از روش تعادل کامل بازی های فرعی(SPE)  نیز حل شده است. تعادل بازی نشان دهنده آن است که شرکت ارتباطات سیار بعد از عدم پرداخت هزینه توسط مشترک، تلفن او را به صورت یک طرفه قطع نماید و مشترک نیز به صورت پرداخت و عدم استفاده از خدمات شرکت واکنش نشان خواهد داد.