مقاله تحلیل دکترین رقیق سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در فصلنامه حقوق- مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی از صفحه ۱۷ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل دکترین رقیق سازی (دکترین نقض نوع دوم) در نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علائم تجاری مشهور
مقاله حقوق مصرف کننده
مقاله نقض علائم تجاری
مقاله ضمانت اجرای علائم تجاری
مقاله دکترین نقض نوع دوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبا سعید
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
غایت اصلی نظام حقوقی حاکم بر علائم تجاری حمایت از علامت تجاری در برابر استفاده غیر قانونی دیگری از علامت است. از میان علائم تجاری، علائم مشهور همواره به عنوان دسته ای خاص از علائم تجاری مورد حمایت ویژه قانونگذاران قرار داشته اند. دکترین رقیق سازی که از آن به عنوان دکترین نقض نوع دوم یاد می شود بر خلاف دکترین نقض نوع اول هدفش معطوف به حمایت از علائم مشهور می باشد و به دنبال آن است تا با حمایتی ویژه از علائم مشهور بسترهای لازم را برای حمایت از مصرف کنندگان و مالکان علائم مشهور فراهم آورد. اگرچه این دکترین در رویه قضایی کشورمان هنوز فرصت جلوه نمایی نداشته است اما قانونگذار ما در سال ۱۳۸۶ با تدبیری معقول آن را به صورت حداقلی در بند و ماده ۳۲ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری به رسمیت شناخت.