مقاله تحلیل داستان ملکوت با تکیه بر مکتب روان تحلیلی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در زبان و ادب فارسی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل داستان ملکوت با تکیه بر مکتب روان تحلیلی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد روانکاوانه
مقاله ملکوت
مقاله بهرام صادقی
مقاله روانشناسی و ادبیات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی رقیه
جناب آقای / سرکار خانم: پورنامداریان تقی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از رهیافت ها و گفتمان ها در حیطه نقد ادبی رویکرد روان شناسانه است که در طی حیات خود آثار ماندگاری را به چالش کشیده است. زیگموند فروید به عنوان بنیان گذار مکتب روانکاوی نخستین کسی بود که از آثار ادبی به عنوان مثال های خوبی جهت تبیین آموزه های روان شناختی بهره برد. وی متن ادبی را نشانه مرضی شخص نویسنده قلمداد می نمود که قابلیت بررسی روانکاوانه را فراهم می نماید. نظریه های فروید آنچنان تاثیرگذار بود که حتی برخی از مکاتب ادبی آن دوره از جمله، مکتب ادبی سوررئالیسم در پرداخت هنرمندانه به شکل فزاینده ای خود را وامدار اندیشه های روانکاوانه می دانستند. بر اساس روش هایی که در حیطه نقد روان شناختی کاربرد دارد، تحلیل ملکوت بهرام صادقی که داستانی سوررئالیستی و روانی/ اسطوره ای است و طبق روان شناسی شخصیت های داستانی صورت می پذیرد. یکی از عناصر پررنگ داستان، مفهوم مرگ و مرگ اندیشی است. مفهوم مرگ در کنار عنصر جاودانگی به عنوان دو مفهوم متضاد به اعمال و رفتار شخصیت ها معنا می بخشند. این مقاله به پیشینه روانشناسی کلاسیک و ارتباط آن با ادبیات، کلیات و تعاریفی در رابطه با نظریات روان پویشی فروید، خلاصه داستان و تحلیل شخصیت های داستان به عنوان خودهای بالقوه ای از خود نویسنده می پردازد.