مقاله تحلیل حیات خانوادگی (منزلی) انسان در حکمت عملی با تاکید بر آرای ابن سینا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در فلسفه و کلام اسلامی (مقالات بررسی ها) از صفحه ۱۲۳ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل حیات خانوادگی (منزلی) انسان در حکمت عملی با تاکید بر آرای ابن سینا
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکمت عملی
مقاله حیات سه وجهی
مقاله حیات منزلی
مقاله ابن سینا
مقاله تدبیر منزل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرمانی طوبی
جناب آقای / سرکار خانم: سلگی فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادغام حیات منزلی انسان در هویت فردی و اجتماعی او از ویژگی های دوران جدید است که از نتایج آن سنجش حقوق خانواده با سنجه های حقوق مدنی است؛ در حالی که حکمای مسلمان جایگاهی ممتاز برای خانواده در نظر گرفته و برای اداره آن، اصول منحصر به خانواده و غیر از اصول حاکم بر زندگی فردی و اجتماعی انسان، لحاظ کرده اند. به کار بستن مدبرانه این اصول شرط حکمت و اقتضای تکامل فردی و تعادل و توازن اجتماعی است. به نظر می رسد که درک صحیح جایگاه خانواده خصوصا در هیات تالیفی آن و شناسایی و پرداختن به حقوق و تکالیف مربوط به این مهم، بسیار اساسی تر از پرداختن به افراد و اعضای خانواده، مستقل از این هیات تالیفی است. این مقاله به تحلیل جایگاه این بعد مهم حیات انسان با تاکید بیشتری بر آرای ابن سینا نظر می کند.