مقاله تحلیل جریان گذرای غیر هم دمای گاز درون خطوط لوله با استفاده از روش عددی خطی شده تجزیه شار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آبان ۱۳۹۲ در مهندسی مکانیک مدرس (فنی و مهندسی مدرس) از صفحه ۱۴ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: تحلیل جریان گذرای غیر هم دمای گاز درون خطوط لوله با استفاده از روش عددی خطی شده تجزیه شار
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جریان غیرهم دما
مقاله جریان گذرا
مقاله خطوط لوله گاز
مقاله روش های خطی شده
مقاله گاز حقیقی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهبهانی نژاد مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: عظیمی عزیز
جناب آقای / سرکار خانم: شعبانی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
روش تفاضل محدود ضمنی استیگر- وارمینگ، برای شبیه سازی عددی جریان گذرای غیرهم دمای گاز مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به غیرخطی بودن معادلات، در ابتدا خطی سازی حول هر گام زمانی انجام شده است که این امر ضمن کاهش تلاش محاسباتی جریان مورد نظر را نیز با سهولت بیشتری تحلیل می کند. برای اعتبارسنجی و ارزیابی دقت روش حل عددی، ابتدا جریان فانو و جریان درون یک لوله شوک بررسی شده و سپس جریان گذرا درون یک خط لوله گاز که فشار در ورودی آن به صورت تابعی از زمان تغییر می کند، شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی عددی حاضر نشان می دهد که روش عددی تفاضل محدود خطی شده مورد استفاده در این مطالعه، تغییرات ناگهانی در شرایط جریان را به خوبی روش حل غیرخطی نمایان می سازد. همچنین روش عددی حاضر قادر است جریان های گذرای گاز را با دقت مناسب در مقایسه روش حل غیرخطی با تلاش محاسباتی کمتر تحلیل نماید.