مقاله تحلیل جایگاه دیپلماسی عمومی در گردشگری ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصلنامه ژئوپلیتیک از صفحه ۱۶۰ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: تحلیل جایگاه دیپلماسی عمومی در گردشگری ایران
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیپلماسی عمومی
مقاله دیپلماسی گردشگری
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دیپلماسی عمومی بهره گیری دولت از فرصت ها برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک است و گردشگری (با بیش از ۱٫۴ میلیارد گردشگر در سال ۲۰۱۴) موثرترین پدیده ای است که می تواند به عنوان یک فرصت نقش بسیار مهمی در توسعه دیپلماسی عمومی ایفا نماید. صنعت گردشگری در همه ابعاد به سیاست های دولت وابسته است و در توسعه سیاسی، ایجاد و گسترش صلح و نیز رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی بر عهده دارد. در ایران نیز گردشگری با وجود توانایی های بالقوه فراوان؛ علی رغم اینکه بنا به دلایل مختلف توفیق چندانی در زمینه بهره برداری از این مزیت را نداشته است؛ می تواند مورد توجه دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته، بر این سوال تاکید دارد که نقش و جایگاه دیپلماسی عمومی در توسعه گردشگری در ایران چگونه است؟ برای رونق صنعت گردشگری و به تبع آن توسعه دیپلماسی عمومی دو دسته اقدامات در سطوح داخلی و خارجی پیشنهاد گردیده که مهمترین آن ها توجه ویژه به دیپلماسی گردشگری به عنوان دیپلماسی مثبت و انسانگرا است.