مقاله تحلیل جانشینی بین سوخت ها در بخش صنعت کشور با استفاده از مدل لاجیت خطی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مطالعات‌ اقتصاد انرژی‌ از صفحه ۱۵۵ تا ۱۷۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل جانشینی بین سوخت ها در بخش صنعت کشور با استفاده از مدل لاجیت خطی
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشش جانشینی
مقاله تابع لجستیک
مقاله کشش جانشینی جزئی آلن
مقاله مدل لاجیت خطی
مقاله مکانیزم تعدیل پویا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منظور داوود
جناب آقای / سرکار خانم: نیاکان لیلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحلیل جانشینی بین حامل های انرژی یکی از موضوعات مهم در اقتصاد و سیاست گذاری انرژی است.جانشینی در بین حامل های انرژی می تواند تغییرات اساسی در تراز انرژی و در ترکیب عرضه انرژی ایجاد کند. جانشینی بین سوخت ها بیش تر در اثر تغییر در قیمت های نسبی ایجاد می شود. اطلاعات مربوط به امکان جانشینی بین سوخت ها در ارزیابی اثرات سیاست های دولت به ویژه سیاست قیمت گذاری انرژی بسیارموثر است. در این میان، تقاضای انرژی بخش صنعت از ظرفیت بالایی برای جانشینی بین سوخت ها برخوردار می باشد.در این مطالعه به تحلیل جانشینی بین حامل های مختلف انرژی در بخش صنعت ایران در طول دوره ۸۸-۱۳۶۷ با استفاده از مدل لاجیت خطی پرداخته می شود. تابع لجستیک با وارد کردن مقادیر باوقفه، به خوبی مکانیزم تعدیل پویا را نشان می دهد. برآورد مدل لاجیت خطی پویا نشان می دهد که تقاضای گاز در بخش صنعت با کشش خودقیمتی -۱٫۲۵ نسبت به تغییرات قیمت آن پرکشش می باشد. در مقابل، تقاضای برق از کشش پذیری پایینی (-۰٫۲۵) برخوردار است و تقاضای فرآورده های نفتی تقریبا بی کشش (-۰٫۰۰۸) می باشد. فرآورده های نفتی و برق مکمل یکدیگر و فرآورده های نفتی و گاز جانشین یکدیگر هستند. کشش جانشینی جزئی آلن بین فرآورده های نفتی و برق و فرآورده های نفتی و گاز طبیعی به ترتیب -۰٫۷۷۵ و ۱٫۰۹۶ می باشد. افزون بر این، گاز و برق با کشش جانشینی آلن ۰٫۳۹۵، جانشین های متوسطی برای یکدیگر محسوب می شوند.