مقاله تحلیل جامعه شناختی هویت زن در سینمای بیضایی و مهرجویی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در علوم رفتاری از صفحه ۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل جامعه شناختی هویت زن در سینمای بیضایی و مهرجویی
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هویت زن در سینما
مقاله بهرام بیضایی
مقاله داریوش مهرجویی
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آذری غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تاکی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر، فیلم به عنوان یک رویداد اجتماعی، بیشتر از قبل مورد توجه و عنایت پژوهشگران واقع شده است. مقاله ی حاضر نیز با همین موضع و رویکردی مقایسه ای در آثار دو فیلمساز ایرانی- بیضایی و مهرجویی- به یک تحلیل جامعه شناختی پیرامون بررسی هویت زن در چند فیلم برگزیده از این دو سینماگر پرداخته است. بدین منظور از میان فیلم های بلند ساخته شده ی این دو کارگردان که در مجموع ۲۷ فیلم را شامل می شود ۱۴ فیلم به روش نمونه گیری خوشه ای برگزیده شد.
جهت بررسی محتوای فیلم ها از روش تحلیل محتوا استفاده و ضمن مشاهده ی مکرر فیلم ها، اطلاعات در قالب پرسشنامه معکوس جمع آوری گردید. صحنه و هم چنین کلیت فیلم، واحد تحلیل قرار گرفت و بر اساس آن، هویت زن به عنوان متغیر اصلی و وابسته به شاخص های هویت شخصی، هویت نقشی مسلط، سبک زندگی و … که ملهم از نظریات چند تن از جامعه شناسان به ویژه ((گیدنز)) و ((جنکینز)) است، تبدیل و به مقوله ها، زیر مقوله ها و رده هایی که تحلیل صحنه ها را آسان تر می کرد تقسیم شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین آثار سینمایی دو کارگردان به لحاظ ارائه ی هویت اجتماعی زن تفاوت معناداری وجود دارد.