مقاله تحلیل توزیع مکانی- زمانی بارش با استفاده از روش زمین آمار در حوضه آبخیز بابلرود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل توزیع مکانی- زمانی بارش با استفاده از روش زمین آمار در حوضه آبخیز بابلرود
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حوضه آبخیز بابلرود
مقاله بارش
مقاله پهنه بندی
مقاله روش زمین آمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی رویا
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی شعبانعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از بزرگترین مسائل پیچیده زیست محیطی، مساله نوسانات غیرمنتظره آب و هوایی و آثار مخرب آن در آینده است. مطالعات تغییرات بارندگی به عنوان اساسی ترین متغیر اقلیمی، راه گشایی در شناخت بیشتر این مساله است. امروزه روش های زمین آماری برای میان یابی اطلاعات ایستگاه های باران سنجی و بررسی تغییرات مکانی و زمانی بارش نقش مهمی در برنامه ریزی های آبی هر کشور دارد. در این مطالعه به کمک تکنیک زمین آماری و با اطلاعات بارش ۳۰ ساله ۵ ایستگاه باران سنجی حوضه آبخیز بابلرود، خصوصیت اقلیمی بارش مطالعه شد. نقشه های رقومی خطوط هم بارش به روش کریجینگ و با استفاده از قابلیت ArcGIS در تحلیل های زمین آماری، تهیه گردید. بررسی ها نشان داد که تمامی ایستگاه های مورد بررسی کم ترین میزان بارش ماهانه را در خرداد ماه دریافت کرده اند. بیش ترین بارش ماهانه در ایستگاه های جنوبی در ماه مهر و در دو ایستگاه میانی و شمالی در آذر ماه بوده است. بدلیل ورود توده های هوایی سیبری و مدیترانه ای به منطقه بیش ترین بارش فصلی در دوره های سرد، فصول پاییز و زمستان بوده است. بیش ترین و کم ترین دامنه تغییرات بارندگی در ماه های آبان و بهمن و رژیم بارش در منطقه، نامنظم با ضریب تغییرات سالانه درازمدت بالاتر از ۴۰ درصد بوده است.