مقاله تحلیل توزیع فضایی قیمت زمین در شهر مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۸۷ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل توزیع فضایی قیمت زمین در شهر مشهد
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزیع فضایی
مقاله قیمت زمین
مقاله شهر مشهد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنما محمدرحیم
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی امیر
جناب آقای / سرکار خانم: روستا مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی توزیع منطقه ای-زمانی قیمت زمین های مسکونی می تواند نشان دهنده توسعه شهر، روابط انسان و زمین و عوامل موثر بر توزیع قیمت زمین باشد. به همین دلیل در این پژوهش به بررسی و تحلیل توزیع فضایی قیمت زمین و عوامل موثر بر توزیع آن در شهر مشهد پرداخته شده است.اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش از بنگاه های املاک در سطح مناطق شهر مشهد در سال ۱۳۹۰ جمع آوری شده است. پس از آن این اطلاعات که شامل ۶۰۰ نمونه از قیمت زمین است، پراکنش آنها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بر روی نقشه مشخص شده است. سعی شده که قیمتها پراکنش مناسبی را در سطح شهر مشهد داشته باشند و آنها از تمام نواحی شهر مشهد انتخاب شوند. در نهایت نتایج با استفاده از نرم افزار Arc GIS و مدل رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) تحلیل شده است. در محاسبه رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR) 12 شاخص در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که میانگین قیمت زمین در شهر مشهد در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۱۱۲۰۰۰ ریال می باشد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل فضایی قیمت زمین نشان داد که در قسمت های مرکزی و غربی و جنوب غربی شهر مشهد قیمت زمین بالا تر از دیگر بخش ها می باشد.