مقاله تحلیل توزیع فضایی جمعیت در سلسله مراتب شهری استان گلستان (طی دوره زمانی ۱۳۶۵-۱۳۸۵) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۸۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل توزیع فضایی جمعیت در سلسله مراتب شهری استان گلستان (طی دوره زمانی ۱۳۶۵-۱۳۸۵)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توزیع فضایی
مقاله سلسله مراتب شهری
مقاله مدل های تحلیل فضایی
مقاله استان گلستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدراق نژاد ایوب
جناب آقای / سرکار خانم: حسین نژاد مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: خسروی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهیت و آهنگ تحولات جمعیتی در سال های اخیر در کشور موجب گردیده که اولا رشد جمعیت شهری در مقاطع مختلف زمانی ناهماهنگ و ثانیا توزیع رشد آن در استان های مختلف نسبت به شرایط استانی ناموزون و روند رشد فزاینده و سریع گردد. مطالعه شبکه شهری در پویش شهرنشینی، به دلیل روشن کردن بسیاری از مسائل، از جمله علل و چگونگی جابجایی نیروی کار و سرمایه در بین شهرها، تمرکز شدید در یک منطقه و رکود جمعیت در مناطق دیگر از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین راستا تحقیق حاضر بر اساس رویکرد کمی – تحلیلی و بر پایه اطلاعات کتابخانه ای و داده های آماری، با استفاده از مدل های تحلیل فضایی رتبه – اندازه زیپف، ضریب آنتروپی، ضریب تغییرات، شاخص های تمرکز و نخست شهری، توزیع لگاریتمی و الگوی پراکنش سکونتگاه های شهری به تحلیل شبکه شهری استان گلستان پرداخته است. جامعه آماری شامل کلیه شهرهای استان گلستان در سه دوره سرشماری از سال ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۸۵ می باشد. یافته های پژوهش، بیانگر آن است که شاخص تمرکز و نخست شهری استان از سال ۱۳۷۵ به بعد همواره در حال افزایش بوده است. شاخص «Rn» در استان گلستان نیز برابر با ۱٫۷۵ می باشد که بیانگر الگوی پراکندگی تصادفی و متمایل به منظم است. نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد که تنها با رعایت تعادل در توزیع امکانات و خدمات و همچنین ایجاد فرصت های یکسان برای تمام شهرهای استان می توان به توسعه پایدار و سلسله مراتب فضایی و شهری بهینه دست یافت.