مقاله تحلیل توان های اکوتوریستی تالاب بوجاق با استفاده از روش AHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: تحلیل توان های اکوتوریستی تالاب بوجاق با استفاده از روش AHP
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکوتوریسم
مقاله سامانه اطلاعات جغرافیایی
مقاله فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله منطقه تالاب بوجاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: قائمی راد طیبه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحلیل توان اکوتوریستی اولین گام شناسایی پتانسیل ها و محدودیت های منطقه برای برنامه ریزی و استفاده سنجیده از فرصت ها جهت ایجاد فضای مناسب توسعه گردشگری و یکی از بهترین راه های جلوگیری از تخریب محیط های طبیعی و حفاظت آن ها است. منطقه تالابی بوجاق که در استان گیلان و مصب رودخانه سفیدرود قرار دارد به علت حضور چشمگیر انواع پرندگان، چشم اندازهای زیبا، آب و هوای متبوع، نزدکی به مراکز جمعیت و راه دسترسی مناسب سالانه، پذیرای گردشگران بسیاری است. هدف تحقیق شناسایی فرصت ها و پتانسیل های اکوتوریستی تالاب بوجاق با استفاده از مدل AHP جهت توسعه توریسم گسترده و متمرکز و کمک به حفظ محیط زیست ناحیه است. روش تحقیق بر مبنای روش ترکیبی، توصیفی – تحلیلی و مدل AHP است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که با توجه به ارجحیت معیارها در توسعه اکوتوریسم متمرکز ۷۱۴ هکتار ازمنطقه معادل تقریبی ۲۱ درصد دارای توان مطلوب، ۲۳۷ هکتار معادل تقریبی ۷ درصد دارای توان متوسط و ۲۳۲۹ هکتار معادل تقریبی  67درصد دارای توان نامطلوب جهت توسعه اکوتوریسم متمرکز است. کل منطقه با توجه به شاخص های مطالعاتی دارای شرایط مطلوب جهت توسعه اکوتوریسم گسترده است.