مقاله تحلیل تناسب اراضی (LSA) برای توسعه شهری در محدوده مجموعه شهری تبریز با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جغرافیا و آمایش شهری – منطقه ای از صفحه ۱ تا ۱۳ منتشر شده است.
نام: تحلیل تناسب اراضی (LSA) برای توسعه شهری در محدوده مجموعه شهری تبریز با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تناسب اراضی
مقاله سیستم اطلاعات جغرافیایی
مقاله تکنیک های تحلیل چند متغیره
مقاله فرایند تحلیل سلسله مراتبی
مقاله مجموعه شهری تبریز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: محمودزاده حسن
جناب آقای / سرکار خانم: تقی پور علی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از موارد مهم و پیچیده برای برنامه ریزان شهری تصمیم گیری در مورد مکان های مناسب جهت گسترش آتی شهرها و تعیین اراضی مناسب توسعه می باشد. پیچیدگی و فراوانی عوامل موثر در تعیین مطلوبیت اراضی برای توسعه شهری لزوم به کارگیری فناوری هایی برای مدیریت بهینه و جلوگیری از رشد پراکنده شهری را می طللبد. هدف اصلی مقاله حاضر تشخیص و تعیین مکان های مناسب جهت گسترش آتی فضاهای سکونت و فعالیت در محدوده مجموعه شهری تبریز است. بدین منظور از روش های ارزیابی چند معیاره مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی برای تولید و تجزیه و تحلیل نقشه ها و لایه های مختلف کاربری اراضی استفاده شده است. طی این فرآیند ابتدا شاخص های طبیعی و انسانی مورد نیاز و تاثیرگذار در قالب ۱۲ شاخص شناسایی، تهیه و مورد استفاده قرار گرفته اند و در نهایت نقشه نهایی اراضی مناسب توسعه بر اساس مدل AHP تولید شده است. بر اساس یافته های تحقیق، از کل مساحت ۲۷۲۷۶۱٫۸ هکتاری محدوده مورد مطالعه حدود ۴۱ درصد اراضی مناسب و نسبتا مناسب برای توسعه و ۳۱٫۳۷ درصد، اراضی نامناسب و نسبتا نامناسب برای توسعه تشکیل می دهند. همچنین از نظر توزیع مکانی اراضی مناسب توسعه بیشتر در قسمت های مرکزی به طرف جنوب و اراضی نامطلوب در قسمت های شرق و شمال به طرف شمال غرب قرار گرفته اند.