مقاله تحلیل تناسب اراضی جهت استقرار نیروگاه های بادی در استان اردبیل با استفاده از مدل AHP و SAW در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۲۳ تا ۴۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل تناسب اراضی جهت استقرار نیروگاه های بادی در استان اردبیل با استفاده از مدل AHP و SAW در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نیروگاه بادی
مقاله GIS ،AHP ،SAW
مقاله استان اردبیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی علی
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی سپیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مکان یابی محل مناسب جهت احداث مزارع بادی مانند هر پروژه مهندسی دیگر، به اطلاعات پایه و برنامه ریزی دقیق نیازمند است. در فرآیند بهره برداری از انرژی باد پس از تایید پتانسیل باد، مساله ای که مهم می نماید مکان گزینی مزارع بادی با توجه به معیارهای متعدد فنی، اقتصادی – اجتماعی و طبیعی است. پژوهش حاضر به تحلیل تناسب اراضی جهت استقرار مزارع بادی در استان اردبیل با در نظر گرفتن عواملی چون پتانسیل باد، نقشه کاربری اراضی، ارتفاع، شیب، فاصله از شهر، فاصله از روستا، فاصله از فرودگاه، فاصله از پهنه های آبی و فاصله از شبکه راه های ارتباطی اصلی می پردازد. بدین منظور ابتدا داده های ۹ پارامتر تاثیرگذار منطقه مورد مطالعه در محیط GIS آماده سازی گردید و با استفاده از روش های AHP و SAW وزن هر معیار و وزن کلاس های هر معیار محاسبه شد. در مرحله بعد، نواحی دارای محدودیت برای مکان یابی نیروگاه های بادی حذف گردید. سپس با استفاده از توابع تحلیلی GIS، کل محدوده برای هر یک از معیارهای تعیین شده پهنه بندی شد. در نهایت با تلفیق نقشه های پهنه بندی شده بر اساس وزن اکتسابی از روش های AHP و SAW، نقشه نهایی هر دو روش در پنج کلاس از کاملا مناسب تا نامناسب تهیه شد. مقایسه نتایج بیانگر این مطلب می باشد که AHP نسبت به SAW نتایج محتاطانه تری را ارایه می کند. همچنین طبقه کاملا مناسب حاصل از دو روش مورد استفاده با وجود تفاوت در مقدار مساحت، نشان دهنده این موضوع است که دشت اردبیل و دامنه های کوه سبلان می تواند به عنوان مکانی مناسب جهت بهره گیری از انرژی باد مورد توجه قرار گیرد.