مقاله تحلیل تمایز عوامل موثر بر استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی در میان زنان کرد – شهر مهاباد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در مجله جامعه شناسی ایران از صفحه ۱۵۱ تا ۱۷۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل تمایز عوامل موثر بر استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی در میان زنان کرد – شهر مهاباد
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی
مقاله حاملگی های ناخواسته
مقاله تحلیل تمایز
مقاله مهاباد
مقاله زنان کرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی حاتم
جناب آقای / سرکار خانم: بگی بلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با وجود افزایش آگاهی زنان و دسترسی آسان آن ها به وسایل پیشگیری از حاملگی، زنانی هستند که از این وسایل استفاده نمی کنند. عدم استفاده از روش های پیشگیری، از طریق تاثیر بر حاملگی های برنامه ریزی نشده و سقط جنین بر سلامت مادر و کودک تاثیر می گذارد. هدف از این مقاله، بررسی میزان شیوع استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی در میان زنان کرد همسردار ۴۹ – ۱۵ ساله شهر مهاباد است. داده ها حاصل یک پیمایش مقطعی است که در فروردین ماه ۱۳۹۱ بر روی نمونه ای بالغ بر ۷۰۰ خانوار انجام شد. یافته ها از شیوع گسترده استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی در نمونه مورد بررسی حکایت دارد، به طوری که ۷۴٫۳ درصد زنان در زمان مطالعه از یکی از وسایل پیشگیری از حاملگی استفاده می کردند. بر پایه این بررسی، سهم روش های مدرن و سنتی پیشگیری از حاملگی به ترتیب ۷۱٫۲ و ۲۸٫۸ درصد است. نتایج تحلیل تمایز نشان داد که عواملی چون هزینه های مرتبط با مخالفت های فرهنگی و اجتماعی و شمار فرزندان در حال حاضر زنده از بیشترین تاثیر در استفاده زنان از وسایل پیشگیری از حاملگی برخوردارند. استقلال زنان و نگرش آن ها نسبت به هزینه ها و منافع فرزندان از جمله متغیرهای فرهنگی تاثیرگذار در این زمینه می باشند. نتایج گویای آن است که کاهش هزینه های درک شده برای وسایل پیشگیری، بهبود دانش و آگاهی زنان درباره روش های مدرن پیشگیری و تثبیت مشروعیت های اجتماعی و فرهنگی استفاده از این وسایل، نقش مهمی در اعمال استفاده از وسایل پیشگیری از حاملگی و ارتقاء سلامت مادران و نوزادان دارد.