مقاله تحلیل تقریبی خرابی پیشرونده سازه های فولادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹-بهار ۱۳۹۰ در مهندسی عمران و محیط زیست (دانشکده فنی) از صفحه ۶۱ تا ۷۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل تقریبی خرابی پیشرونده سازه های فولادی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خرابی پیشرونده
مقاله سازه های فولادی
مقاله تحلیل تقریبی
مقاله منحنی ظرفیت
مقاله رفتار کابلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: ایرانی فریدون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
خرابی پیشرونده پدیده ای است که در آن یک خسارت جزیی یا شکست موضعی باعث خرابی کل سازه یا قسمت زیادی از آن می شود به گونه ای که خرابی نهایی تناسبی با خرابی اولیه ندارد. برای بررسی خرابی پیشرونده سازه ها، روش دینامیکی غیر خطی پاسخ های دقیق تری را نسبت به روش های استاتیکی به دست می دهد. به دلیل زمان بر بودن تحلیل دینامیکی غیر خطی استفاده از مدل های ساده تر و روش های تقریبی اهمیت زیادی یافته است. در این مقاله به رابطه سازی یک مدل ساده و تقریبی برای محاسبه تغییرمکان نقطه بالای ستون حذف شده در تحلیل خرابی پیشرونده پرداخته شده است. سعی شده است مدل پیشنهادی در عین دقت مناسب، ساده نیز باشد به طوری که به کمک محاسبات دستی نیز در زمانی اندک به پاسخ برسد. همچنین با رسم منحنی ظرفیت سازه و مقایسه آن با نیروی محوری ستون حذف شده به بررسی مقاومت سازه در برابر خرابی پیشرونده پرداخته شده است.