مقاله تحلیل تفاوت های جنسیتی زن و مرد در علوم تجربی و آموزه های دینی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در انسان پژوهی دینی از صفحه ۷۱ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: تحلیل تفاوت های جنسیتی زن و مرد در علوم تجربی و آموزه های دینی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تفاوت های طبیعی
مقاله زن
مقاله مرد
مقاله آموزه های دینی
مقاله نظام جنسیتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مسلم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله موضوعات در مباحث انسان پژوهی، تحقیق درباره تفاوت های طبیعی و تکوینی زن و مرد است، چه آنکه بررسی این تفاوت ها، همان گونه که وحدت انسانی آنها را می رساند، بیان گر ناهمگونی کارکردهای آنان خواهد بود.
از سوی دیگر علاوه بر آموزه های دینی، تفاوت های طبیعی و تکوینی متعددی از نظر علوم پزشکی و روان شناسی میان زن و مرد به اثبات رسیده است.
در این پژوهش ابتدا به تحلیل تفاوت های طبیعی زن و مرد از منظر علوم طبیعی و مفاهیم دینی پرداخته و در نهایت تحلیلی درباره پیامدهای رویکردهای یگانه انگارانه زن و مرد ارائه خواهد شد.