مقاله تحلیل تطبیقی شکل و رنگ چادر زنان ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در هنر از صفحه ۷۳ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل تطبیقی شکل و رنگ چادر زنان ایران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شکل و رنگ
مقاله چادر زنان ایران
مقاله حجاب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فضل وزیری شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چادر زنان که امروزه به عنوان حجابی کامل در اکثر جوامع اسلامی مورد قبول واقع شده است؛ در ایران دارای پیشینه ای سه هزار ساله است. بنابر شواهد تاریخی، این نوع پوشش در ایران برای اولین بار در میان زنان پارسی استفاده می شده است. زنان ایرانی در دوره باستان پوشیدگی کامل را نشانه تشخص و ادب؛ نهایت آراستگی و متانت می دانستند. پس از اسلام آوردن ایرانیان؛ در قرون اولیه اسلامی اکثر زنان ایرانی؛ چه آنان که مسلمان شده بودند و چه زنان معتقد به ادیان الهی دیگر؛ برای پوشاندن خود از چادری استفاده می کردند؛ که در ابتدا به رنگ سفید بود. در ایران به تدریج با توجه به دوره های تاریخی؛ این چادر سفید به رنگ های آبی نیلی؛ چهارخانه و در اواسط قاجاریه به رنگ سیاه درآمد. استفاده از چادر سیاه تا دوره پهلوی اول؛ عمده ترین حجاب بیرونی زنان محسوب می شد که در آن تغییراتی نیز به وجود آمده بود. با کشف حجاب اجباری توسط رضا شاه؛ زنان مجبور به کنار گذاردن آن شدند و با کناره گیری رضا شاه؛ در دوره پهلوی دوم بعضی از زنان دوباره به چادر رو آوردند اما مانند گذشته استفاده از آن رایج نشد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران چادر مانند دوره های تاریخی پیش از پهلوی در میان همه زنان ایرانی باز هم چندان مورد استقبال قرار نگرفت؛ اما امروزه در عرصه های سیاسی و اجتماعی؛ چادر همچنان حجابی کامل قلمداد می شود.
نوع تحقیق صورت گرفته در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع؛ توصیفی و تحلیلی است. از روش و ابزار تحقیقات اسنادی و کتابخانه ای در جهت جمع آوری داده ها؛ استفاده شده است.
حاصل این تحقیق گواهی می دهد که چادر در طول تاریخ از نظر شکل و رنگ متناسب با فرهنگ دوران خود شکل های متفاوتی گرفته است و نکته قابل توجه دیگری که از این تحقیق می توان استنباط کرد این است که؛ چادر پوششی که زنان ایرانی از دوره باستان از آن استفاده می کردند بعدها؛ الگوی مناسبی برای حجاب زنان مسلمان شده است.