مقاله تحلیل تطبیقی توزیع خدمات شهری در شهر اهواز با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی FAHP که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۱۳۷ تا ۱۵۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل تطبیقی توزیع خدمات شهری در شهر اهواز با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی FAHP
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل سلسله مراتبی فازی
مقاله خدمات شهری
مقاله سرانه های شهری
مقاله مناطق هشتگانه شهر اهواز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امان پور سعید
جناب آقای / سرکار خانم: رزمگیر فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: دامن باغ صفیه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیاه گلی مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها «توصیفی تحلیلی» می باشد. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، ده شاخص مسکونی، آموزشی، درمانی، تجاری، مذهبی، فرهنگی، ورزشی، اداری، فضای سبز و تاسیسات و تجهیزات شهری بر اساس داده های به دست آمده از طرح راهبردی توسعه و عمران شهر اهواز، جهت شناخت وضعیت مناطق هشت گانه شهر اهواز از لحاظ برخورداری از خدمات و امکانات شهری بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی فازی مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین جهت ترسیم نقشه های پژوهش از نرم افزار Arc GIS بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد که از مهم ترین پیامدهای رشد شتابان شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهر اهواز در دهه های گذشته، پاشیدگی نظام توزیع مراکز خدمات شهری بوده که زمینه ساز نابرابری در میزان برخورداری از کاربری های خدمات شهری در سطح شهر شده است. بنابراین توسعه نامنظم و رشد بی رویه شهر اهواز در چند دهه اخیر با توزیع اتفاقی کاربری ها و سرانه های شهری همراه بوده است. همچنین نتایج به دست آمده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی نشان داد که بین مناطق هشتگانه شهر اهواز از لحاظ برخورداری از امکانات و سرانه های شهری نابرابری و عدم تعادل وجود دارد که این امر توجهات بیشتر در زمینه توزیع عادلانه منابع، امکانات و خدمات شهری را در سطح مناطق هشتگانه این شهر را ضروری می نماید.