مقاله تحلیل تاثیرات شهرک صنعتی خیام نیشابور بر کیفیت عینی زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای بخش زبرخان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در فضای جغرافیایی از صفحه ۲۳۵ تا ۲۵۹ منتشر شده است.
نام: تحلیل تاثیرات شهرک صنعتی خیام نیشابور بر کیفیت عینی زندگی روستاییان (مطالعه موردی: روستاهای بخش زبرخان)
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهرک صنعتی
مقاله کیفیت عینی زندگی
مقاله مناطق روستایی نیشابور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرلطفی محمودرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ملانوروزی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بهبود شرایط زیستی و دست یابی به زندگی بهتر از هدف های مهم زندگی بشر بوده است. پس از قرن ها تلاش و کسب تجربه روی آوردن به صنعت به ویژه در کشورهای در حال توسعه، به عنوان رویکرد غالب از جایگاه ویژه ای برخوردار شده است. چرا که صنعت ضمن ایجاد اشتغال پایدار و دسترسی به رفاه بیشتر، بهبود کیفیت زندگی را برای روستاییان به همراه داشته است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی بر روی شهرک صنعتی خیام انجام گرفته، کیفیت عینی زندگی روستاییان نیشابور با استفاده از منابع اسنادی، بررسی های میدانی و تکمیل پرسش نامه و به کمک نرم افزار SPSS مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که فرض برابری شاخص های ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی در مولفه های بهداشتی و درمان، تفریح و اوقات فراغت، سرمایه اجتماعی و مسکن در آزمون t دو نمونه ای تایید گردیده و برای مولفه های آموزش، اشتغال، درآمد، زیرساخت ها و تسهیلات رد شده است. در این راستا بین میزان کیفیت عینی زندگی روستاییان (شاغل در شهرک صنعتی) در قبل و بعد از اشتغال در شهرک صنعتی، تفاوت معناداری وجود دارد، زیرا ۱۳۵ نفر (۸۱٫۳۲ درصد)، از پاسخ دهندگان اعلام داشتند که کیفیت زندگی آن ها بعد از اشتغال در شهرک بهبود یافته است آماره z با -۸٫۴۲۱ و سطح معنی داری ۹۹ درصد نیز موید این مطلب است.