مقاله تحلیل بهره وری صنایع تبدیلی برنج استان گیلان با روش تابع تولید و تحلیل پوششی داده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در علوم اقتصادی از صفحه ۸۱ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: تحلیل بهره وری صنایع تبدیلی برنج استان گیلان با روش تابع تولید و تحلیل پوششی داده ها
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وری کل عوامل تولید
مقاله نمونه گیری طبقه ای
مقاله تابع تولید
مقاله تحلیل پوششی داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاوسی شراره
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهیم پورازبری مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: خیاطی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وجود حجم بالای ضایعات در صنایع تبدیلی برنج استان گیلان، سالانه خسارات هنگفتی به اقتصاد برنجکاران وارد کرده و بیانگر پایین بودن بهره وری عوامل به کار گرفته شده در فرآیند تبدیل شلتوک به برنج سفید است. لذا هر گونه تحول در راستای استفاده کارا و اثربخش از نهاده ها در گرو سنجش بهره وری کل نظام تولیدی و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن است.
این پژوهش از نوع پیمایشی بوده و هدف کلی آن اندازه گیری بهره وری و بررسی عوامل موثر بر آن در صنایع تبدیلی برنج استان گیلان است. داده های مورد نیاز را به وسیله پرسشنامه از یک نمونه ۱۳۰ واحدی از کارخانجات برنجکوبی گردآوری کرده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای برآورد کرده ایم. برای اندازه گیری و تعیین عوامل موثر بر بهره وری از روش تابع تولید و برای رتبه بندی از روش تحلیل پوششی داده ها استفاده کرده ایم. نتایج نشان می دهد که ارتفاع شلتوک در بستر خشک کن، شکاف فناوری و شکاف تولید بالفعل از تولید بالقوه دارای تاثیر منفی و شدت سرمایه، تعداد روزهای کاری، استفاده از ارقام بومی و سهم شلتوک خریداری شده توسط کارخانه از کل شلتوک مصرفی تاثیری مثبت بر بهره وری بنگاه های مورد بررسی دارد.