مقاله تحلیل بنیادی سهام با رویکرد کارایی در مرزهای واقعی و تعیین اهمیت شاخص ها برای رسیدن به شرایط مطلوب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۱۳ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: تحلیل بنیادی سهام با رویکرد کارایی در مرزهای واقعی و تعیین اهمیت شاخص ها برای رسیدن به شرایط مطلوب
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل بنیادی
مقاله بورس اوراق بهادار
مقاله تحلیل خوشه ای
مقاله تحلیل تشخیصی چندگانه
مقاله تحلیل پوششی داده ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیده عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: شاه طهماسبی اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: ابویی مهریزی منیره
جناب آقای / سرکار خانم: وران رامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحلیل بنیادی سهام دو مرحله دارد. مرحله اول بررسی صورت های مالی شرکت مثل صورت سود وزیان، ترازنامه و ارزیابی سودآتی است. در گام دوم ارتباط دادن سودآتی به ارزش بازار است. این مقاله با معیار قرار دادن همین مبحث و استفاده از مرزکارایی واقعی به تحلیل بنیادی سهام برای پی بردن به وضعیت موجود و بررسی اهمیت شاخص ها با روش های آماری برای پی بردن به فرایند رسیدن به وضعیت مطلوب می پردازد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و جامعه آماری تمامی شرکت های بورس اوراق بهادار طی سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸ می باشد. در ابتدا از تحلیل خوشه ای شرکت های همگون – ۱۹۸ شرکت – انتخاب گردیدند. سپس با استفاده از ۹ شاخص و روش تحلیل پوششی داده ها به بررسی کارایی دو مرحله ای – رویکرد مدیریتی و ارزشگذاری – شرکت ها پرداخته شد و بر اساس آن تحلیل بنیادی صورت گرفت. در مجموع دو گام شرکت های گروه سرمایه گذاری سایپا، خدمات انفورماتیک و توسعه صنایع بهشهر بهترین عملکرد را داشته اند که با توجه به منطق تحلیل بنیادی می توان گفت شرکت توسعه صنایع بهشهر هم افزایی بیشتری در آینده خواهد داشت. در مرحله بعد برای هر گام از تحلیل بنیادی به بررسی میزان تاثیر شاخص ها با استفاده از تحلیل تشخیصی چندگانه پرداخته شد. در گام اول شاخص سایر دارایی ها بیشترین و دارایی ثابت کمترین و در گام دوم ارزش بازاری سهام بیشترین و ارزش دفتری سهام کمترین تاثیر را بر کارایی یا عدم کارایی شرکت ها داشته اند. اهمیت این شاخص ها می تواند مسیر رسیدن به کارایی بالا را در آینده نشان دهد. با توجه به شکاف شاخص ها در اولویت بندی، می توان گفت رویکرد شرکت ها در درآمدزایی و بازار محوری، مهمترین عامل موفقیت آنها در عملکرد مدیریتی و ارزشگذاری می باشد.