مقاله تحلیل بسامدی علم و دانش در شعر شعرای برجسته دوره مشروطه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۱ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: تحلیل بسامدی علم و دانش در شعر شعرای برجسته دوره مشروطه
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحلیل بسامدی
مقاله علم و دانش
مقاله شعر
مقاله مشروطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصفا مظاهر
جناب آقای / سرکار خانم: سعادتی عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادبیات و به خصوص شعر، در ایجاد، توسعه و پیروزی یکی از بزرگ ترین تحولات اجتماعی و سیاسی ایران یعنی نهضت مشروطه، نقش اساسی و انکار ناپذیری ایفا نموده است و آنچه به عنوان شعر دوره مشروطه شناخته شده است، تاکید بر آگاهی بخشیدن و برانگیختن غیرت وطنی دارد، مفاهیمی که پیش از تکوین نهضت مشروطه خواهی، در ادب فارسی سابقه نداشته است. در این پژوهش به بررسی جایگاه علم و دانش در شعر شعرای برجسته مشروطه (ملک الشعرای بهار، ادیب الممالک فراهانی، فرخی یزدی، میرزاده عشقی، عارف قزوینی و ایرج میرزا) پرداخته شده است و نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که در بین این شعرا بزرگ ترین دغدغه ادیب الممالک فراهانی دانش و آگاهی است و بزرگانی چون بهار و فرخی یزدی با توجه به درک اوضاع جهانی، رغبت به علم اندوزی و یادگیری علم غرب و هضم آن در فرهنگ خویش را یادآور می شوند.